Tua du thuyền Hạ Long | Lịch trình du thuyền Hạ Long |

Lịch Trình

 

THINGS TO DO FOR 1 NIGHT EXCURSION
 •  
 • Tham quan vịnh di sản
 •  
 •  
 • Tham quan hang động
 •  
 •  
 • Chèo thuyền
 •  
 •  
 • Tập tai chi
 •  
 •  
 • Chèo thuyền Kayaking
 •  
 •  
 • Tham gia hoạt động nấu ăn món Việt
 •  
EXTRA HIGHTLIGHTS FOR 2 NIGHTS EXCURSION
 •  
 • Chuyển sang tàu
 •  
 •  
 • Tham quan hang động
 •  
 •  
 • Dùng bữa trưa trên du thuyền
 •  
 •  
 • Chuyền kayaking và bơi
 •  
Sealife Legend Cruise
THINGS TO DO FOR 1 NIGHT EXCURSION
EXTRA HIGHTLIGHTS FOR 2 NIGHTS EXCURSION
Huong Hai Sealife
THINGS TO DO FOR 1 NIGHT EXCURSION
Tham quan vịnh di sản
Tham quan hang động
Chèo thuyền
Tập tai chi
Chèo thuyền Kayaking
Tham gia hoạt động nấu ăn món Việt
EXTRA HIGHTLIGHTS FOR 2 NIGHTS EXCURSION
Chuyển sang tàu
Tham quan hang động
Dùng bữa trưa trên du thuyền
Chuyền kayaking và bơi
Seastar cruises
THINGS TO DO FOR 1 NIGHT EXCURSION
EXTRA HIGHTLIGHTS FOR 2 NIGHTS EXCURSION

Thư Viện Ảnh

Find your Perfect Cruise
Facebook Instagram Youtube Tripadvisor Request Request